icon icon
Hotline: (84) 90 999 7058
» » Hành lý quá cước

Hành lý quá cước

Hành lý quá cước

 

1.Hành lý hệ kilogram:

-Hành lý quá cước hệ kg cho chặng bay nội địa Ấn Độ: mức phí áp dụng là 250INR/kg cho từng chặng
-Hành  lý quá cước hệ kg cho chặng bay quốc tế sẽ áp dụng mức tình 1,5% trên giá 1 lượt cao nhất cho hành trình của khách.Phí quá cước có giá trị trong ngày xuất phiếu thu hành lý qúa cước
 

2.Hành lý quá cước từ Ấn Độ đi Mỹ và ngược lại(áp dụng cho hành trình trước 15/3/2016 và sau 15/6/2016 :

-Hành khách đi đến Mỹ sẽ được 2 kiện hành lý,mỗi kiện không quá 23kg(50lb)
+Nếu khách mang dư từ 23kg đến 32kg(50lb-70lb) sẽ phải đóng tiền dư kg là 100USD cho 1 kiện dư kg
+Nếu khách mang từ kiện thứ 3 trở đi sẽ phải đóng tiền 200USD cho 1 kiện không quá 23kg
+Nếu khách mang hành lý quá khổ(bao gồm cả Tivi) nhưng vẫn trong mức hành lý miễn cước mà tổng kích thước 3 chiều dưới 62inc thì khách không bị tính phí
+Nếu khách mang hành lý quá khổ(bao gồm cả tivi) là kiện thứ 3 mà tổng kích thước 3 chiều dưới 62inc thì sẽ phải đóng phí  200USD cho hành trình đi đến hoặc về từ Chicago/Newyork/Newark/San Francisco
+Nếu khách mang hành lý quá khổ(bao gồm cả tivi) nhưng vẫn trong mức hành lý miễn cước mà tổng kích thước 3 chiều vượt quá 62inc và dưới 80inc thì khách sẽ phải đóng phí 200USD cho hành trình đi đến hoặc về từ Chicago/New York/Newark/San Francisco
+Nếu khách mang hành lý quá khổ(bao gồm cả tivi) là kiện thứ 3 mà tổng kích thước 3 chiều vượt quá 62inc và dưới 80inc thì khách sẽ phải đóng phí 400USD cho hành trình đi đến hoặc về từ Chicago/new York/Newark/San Francisco
+ Nếu khách mang hành lý quá khổ(bao gồm cả tivi) nhưng vẫn trong mức hành lý miễn cước mà tổng kích thước 3 chiều vượt quá 80inc thì khách sẽ phải đóng phí 600USD cho hành trình đi đến hoặc về từ Chicago/new York/Newark/San Francisco
+ Nếu khách mang hành lý quá khổ(bao gồm cả tivi) là kiện thứ 3 mà tổng kích thước 3 chiều vượt quá 80inc khách sẽ phải đóng phí 600USD cho hành trình đi đến hoặc về từ Chicago/new York/Newark/San Francisco
 

3.Hành lý quá cước từ Ấn Độ đi Mỹ và ngược lại(áp dụng cho hành trình trong giai đoạn 15/3/2016 đến 14/6/2016):

-Khách hàng mang dư hành lý từ 23-28kg(51-62lbs) sẽ phải trả phí 50USD ,từ 28-32kg(64-71lbs)  sẽ phải trả phí 100USD
-Hành khách mang thêm kiện hành lý không quá 23kg sẽ phải đóng phí 200USD
 

4.Hành lý quá cước hành trình giữa Ấn Độ và Canada:

-Từ Ấn Độ đến Canada:
+Kiện hành lý từ 23-32kg(51-70lbs), hành khách phải đóng phạt 100USD cho mỗi kiện dư kg
+Từ kiện hành lý thứ 3 không quá 23kg khách sẽ phải đóng 225USD cho mỗi kiện dư
 
-Từ Canada đến Ấn Độ:
+Kiện hành lý từ 23-32kg(51-70lbs), hành khách phải đóng phạt 100CAD cho mỗi kiện dư kg
+Từ kiện hành lý thứ 3 không quá 23kg khách sẽ phải đóng 225CAD cho mỗi kiện dư
 
-Hành lý quá khổ hành trình giữa Ấn Độ và Canada:
+Nếu khách mang hành lý quá khổ(bao gồm cả Tivi) nhưng vẫn trong mức hành lý miễn cước mà tổng kích thước 3 chiều dưới 62inc thì khách không bị tính phí
+Nếu khách mang hành lý quá khổ(bao gồm cả tivi) là kiện thứ 3 mà tổng kích thước 3 chiều dưới 62inc thì sẽ phải đóng phí  225CAD cho hành trình đi đến hoặc về từ Canada.
+Nếu khách mang hành lý quá khổ(bao gồm cả tivi) nhưng vẫn trong mức hành lý miễn cước mà tổng kích thước 3 chiều vượt quá 62inc và dưới 80inc thì khách sẽ phải đóng phí 225CAD cho hành trình đi đến hoặc về từ Canada
+Nếu khách mang hành lý quá khổ(bao gồm cả tivi) là kiện thứ 3 mà tổng kích thước 3 chiều vượt quá 62inc và dưới 80inc thì khách sẽ phải đóng phí 450CAD cho hành trình đi đến hoặc về từ Canada
+ Nếu khách mang hành lý quá khổ(bao gồm cả tivi) nhưng vẫn trong mức hành lý miễn cước mà tổng kích thước 3 chiều vượt quá 80inc thì khách sẽ phải đóng phí 675CAD cho hành trình đi đến hoặc về từ Canada
+ Nếu khách mang hành lý quá khổ(bao gồm cả tivi) là kiện thứ 3 mà tổng kích thước 3 chiều vượt quá 80inc khách sẽ phải đóng phí 675CAD cho hành trình đi đến hoặc về từ Canada
 
Share Facebook Share Twitter
OTHER NEWS
Baggage tips and restricted items

Guidelines for packing your baggage.

Special Baggage

Charges for carriage of Sports/Music and other Equipment.

Excess Baggage

Guidelines for packing your baggage.

Checked Baggage Allowances

Know the checked in baggage allowances for your journey.

Hand Luggage

Learn more about what you can take with you in the cabin.

FOLLOW US

kết nối Facebook  kết nối Twitter  kết nối Google Plus  kết nối You Tube
Payment Accept
Payment Accept

Newsletter Signup

Services and Support
Tel: (84.8) 38 22 77 33